COMEFLEX ACCOUNTING s.r.o. Africká 434/11, 160 00 Praha 6
info@comeflexaccounting.cz +420 603 519 473

Logo EU Logo Comeflex
Projekt Comeflex Accounting - účetnictví, daně a správa nemovitostí je spolufinancován Evropskou unií

Účetnictví

Účetnictví je nezbytnou součástí podnikání. Správné vedení účetnictví vyžaduje neustálou orientaci v množství legislativních změn. Neztrácejte zbytečně Váš čas a svěřte nám Vaše účetnictví.

Zajistíme Vám:

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • kontrola a zaúčtování dokladů
 • vedení a sledování pohledávek a závazků
 • vedení evidence majetku
 • vedení skladové evidence
 • vystavení platebních příkazů
 • zpracování účetní uzávěrky - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, další přehledy dle potřeb klienta
 • roční účetní závěrka
 • zpracování přiznání k DPH vč. kontrolních hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční aj.) a přehledů (ZP, SSZ)
 • příprava podkladů ke kontrole
 • kompletní zastupování na úřadech

Předávání dokladů dle vzájemné domluvy (osobně buď u Vás nebo u nás, případně zasílány poštou nebo kurýrem). Po uzavření účetního období (zpravidla kalendářní rok) předáváme zpracované doklady přehledně uspořádané vč. účetních sestav na CD (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.).

Ceník