COMEFLEX ACCOUNTING s.r.o. Africká 434/11, 160 00 Praha 6
info@comeflexaccounting.cz +420 603 519 473

Logo EU Logo Comeflex
Projekt Comeflex Accounting - účetnictví, daně a správa nemovitostí je spolufinancován Evropskou unií

Daňová evidence

Postaráme se Vám o kompletní vedení daňové evidence od zpracování potřebné dokumentace až po zastupování na úřadech.

Zajistíme Vám:

 • kompletní vedení daňové evidence
 • vedení peněžního deníku
 • vedení pokladní knihy
 • vedení dlouhodobého majetku
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vystavení platebních příkazů
 • zpracování účetní závěrky
 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • zpracování přiznání DPH vč. kontrolních hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň z nemovitostí aj.) a přehledů (ZP, SSZ)
 • příprava podkladů ke kontrole
 • jednání na úřadech

Předávání dokladů dle vzájemné domluvy (osobně buď u Vás nebo u nás, případně zasílány poštou nebo kurýrem). Po uzavření účetního období (zpravidla kalendářní rok) předáváme zpracované doklady přehledně uspořádané vč. účetních sestav na CD (deník příimů a výdajů, pokladní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.).

Ceník